Onze infoavond van 21 maart kon rekenen op een enorme belangstelling. Voor de bezoekende kinderen waren er proeflesjes Engels, natuurwetenschappen, techniek en Latijn. De ouders kregen informatie over onze manier van werken en onze visie op kwaliteit in onderwijs, zowel voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben als voor degenen die extra uitdaging willen.

Wij danken alle aanwezige ouders en kinderen voor hun belangstelling in onze school.