In het kader van de lessen geschiedenis en cultuurwetenschappen, alsook de vakoverstijgende eindterm ‘opvoeden tot burgerzin’, is voor het 5de jaar een uitstap naar het Federaal Parlement gepland.