Contacteer Ons

Contacteer Ons 2018-06-22T11:27:49+00:00

Adres

Postadres:

Augustijnslei 54
2930 Brasschaat

Ingang & secretariaat:

(naast) Van Hemelrijcklei 29
2930 Brasschaat

KOM LANGS

Contactgegevens

SECRETARIAAT:

Voor leerlingenadministratie bv. afwezigheden, verloren diploma, etc… kan u het secretariaat contacteren.

03 651 59 90
secretariaat@kabrasschaat.be

DIRECTIE:

Voor de Middenschool :
Karin Van der Eycken
ms.brasschaat@sgr3.be

Voor het Atheneum :  
Ann Jagers
ka.brasschaat@sgr3.be

Locatie