De leerlingenraad

Leerlingen hebben recht op inspraak. De leerlingenraad is hun overlegstructuur om ideeën, vragen en problemen in verband met de school te bespreken. Via de leerlingenraad worden de leerlingen actief betrokken bij het schoolbeleid.

Minstens 1 keer per maand komt de leerlingenraad tijdens de middagpauze samen met de begeleidende leerkrachten. De leerlingen kunnen daar voorstellen formuleren ivm:

  • Het bevorderen van het overleg tussen leerlingen, leerkrachten en directie;

  • Het kenbaar maken van problemen en noden;

  • Het uitwerken van voorstellen om het welbevinden te verhogen;

  • Meewerken aan activiteiten en acties.

Alle leerlingen zijn welkom om deel te nemen aan de leerlingenraad.