Studeren is veel meer dan leren!

Studeren is …

je goed voelen op school

Wij merken elke dag dat onze leerlingen graag naar school komen. En daar werken we ook elke dag aan : een warm onthaal, een goede sfeer en het enthousiasme van alle medewerkers op school zorgen hiervoor, elke dag.

Studeren is …

respectvol omgaan met elkaar

Iedereen moet zich goed kunnen voelen en ontplooien op onze school. Pesten hoort daar niet bij. Elke medewerker op onze school is opgeleid en gemotiveerd om pesten te voorkomen en meteen te reageren.

Studeren is …

verder studeren met succes

Zes jaar ASO vliegen voorbij en voor je het weet moet je kiezen wat je verder gaat studeren.

Geen paniek,  wij bereiden je prima voor op je latere studiekeuze :

  • met maar liefst 10 studierichtingen in de derde graad krijg je een voorbereiding op maat.
  • we leggen de lat hoog : onze leerlingen scoren jaar na jaar goed op nationale wedstrijden en de Olympiades Frans en wiskunde.

De visie van onze school

Atheneum Brasschaat is een ASO-school, met een brede eerste graad, die staat voor Kennis met Karakter!

Onder Kennis verstaan we dat wij onze leerlingen voorbereiden op succes in het hoger onderwijs. Daarom bieden we een uitgebreid aanbod aan studierichtingen en geven we advies op maat. Via projecten, gevarieerde uitstappen en lessen integreren we kennis en praktijk, met behulp van moderne mediatechnieken. Op die manier ontwikkelen onze leerlingen studiemotivatie en meer leerplezier.

Communicatieve vaardigheden, leergierigheid, onderzoekend leren, zelfstandigheid, actief engagement en creativiteit zijn belangrijk op onze school. Wij bieden uw kind zo alle kansen om zich te ontplooien. Uitgangspunt hierbij zijn de waarden en doelstellingen van het Pedagogisch Project van het GO!

Onder Karakter verstaan we dat wij aandacht hebben voor de eigenheid van uw kind. In onze school voelt elke leerling zich thuis. De nadruk op individuele talenten verhoogt het welbevinden en zelfvertrouwen. Elke medewerker op school is een aanspreekpunt voor de leerling, wat bijdraagt tot een warme sfeer en een open schoolklimaat met zin voor (zelf)discipline. Samen met u voeden wij uw kind op tot een mondige, positieve en kritische wereldburger die ieders overtuiging respecteert.

Een leerling die bij ons afstudeert kent veel, kan veel, maar vooral: hij heeft én is een persoonlijkheid!