FREINET : LEREN DOOR TE ERVAREN

1ste graad

Leren door samen te werken.

Je werkt samen in kleine groepen, je bent actief met de leerstof bezig en praat er met elkaar over. Op die manier krijgt de leerstof meer betekenis.

Leren door verschillen.

Iedereen is anders en heeft zijn of haar talenten : door anderen te helpen ontwikkel je je eigen sterke punten en je verbetert je zwakkere punten door van de anderen te leren.

Leren door te plannen.

Een deel van de leerstof verwerk je via contractwerk : je krijgt opdrachten waaraan je op je eigen tempo kan werken en je stelt je eigen studieplanning op.

Leren met begeleiding door een team van ervaren leerkrachten.

Je leerkrachten treden op als coach: ze begeleiden en stimuleren je door in te spelen op jouw interesses en talenten. Maar ze helpen je ook als je iets niet begrijpt en leiden het groepswerk in goede banen.

“Gras doe je groeien, niet door eraan te trekken,
maar door de wortels te voeden”

C. Freinet