Schoolkosten

Onze school kan niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde onderwijsactiviteiten en didactisch materiaal zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage aan je ouders te vragen.

De school engageert zich om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden en een duidelijk en transparant overzicht van de gemaakte kosten te presenteren. Om bepaalde activiteiten te organiseren, zoals uitstappen, sportdagen, het uitnodigen van externe sprekers e.d., dient de school uitgaven te doen. Deze uitgaven dienen te worden gedragen door de leerlingen.

Onze school wil ervoor zorgen dat elke leerling op 1 september start met een compleet boekenpakket. Daarom stelt de school leerboeken ter beschikking tegen zeer democratische huurprijzen.

Werkboeken en invulschriften worden via de school besteld tegen betaling van de kostprijs. Het staat u echter vrij deze zelf in de handel aan te kopen. De schoolagenda koopt u in de school, zodat iedereen hetzelfde type gebruikt.

We zorgen ook voor een spreiding van de kosten over het volledige schooljaar:

  • In de herfstvakantie betaal je voor de agenda, het materiaal van PO en Techniek, het gebruik van smartschool, kopies, sportuitrusting, digitale abonnementen en uitstappen van september en oktober.

  • In november betalen leerlingen van 5 en 6 het voorschot voor de ge├»ntegreerde werkperiode (GWP).

  • Tegen de Kerstvakantie is er een factuur voor de uitstappen van november.

  • In januari komt de rekening voor de werkboeken en de huur van de schoolboeken.

  • In februari betalen de leerlingen van 5 en 6 het saldo voor de ge├»ntegreerde werkperiode.

  • In de Paasvakantie volgt een factuur met de uitstappen van januari tot maart, het 4de jaar betaalt dan ook zijn GWP.

  • In juni volgt de eindafrekening.

  • In augustus betalen leerlingen van het 1ste en het 3de jaar hun GWP.