Wat te doen bij afwezigheid ?

Indien de afwezigheid niet vooraf werd aangekondigd op het leerlingensecretariaat steeds de school verwittigen voor 9u ’s morgens!

Per telefoon : 03/651 59 90

Per email : secretariaat@kabrasschaat.be

Het wettigen van afwezigheden gebeurt tijdens de pauzes op het leerlingensecretariaat.
Voor een gewettigde afwezigheid krijg je een stempel in je agenda. Deze stempel is belangrijk voor het inhalen van toetsen.

De volledige regeling betreffende de wettiging van afwezigheden vind je in het schoolreglement.