Smartschool : het digitale schoolplatform

Hedendaags onderwijs kan niet meer zonder een aantal elektronische leermiddelen. Daartoe behoort ook het gebruik van een digitaal schoolplatform. Wij hebben op onze school gekozen voor “Smartschool”. Smartschool is een elektronische leeromgeving (ELO), een plaats die permanent toegankelijk is via internet voor alle partijen die bij een leerproces betrokken zijn.

Elke leerling van onze school en elke ouder krijgen een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij/zij op het platform kan aanmelden op https://kabrasschaat.smartschool.be. Daar kan je de digitale agenda raadplegen, skore (evaluaties) bekijken, afspraken maken voor het oudercontact, een databank met lesmateriaal raadplegen. Je kan verder nog de les- en examenroosters raadplegen, foto’s van uitstappen bekijken en nog veel meer.

Ouders spelen ook een rol binnen Smartschool. Ook zij krijgen een account. Zo kunnen  zij via het platform de schoolagenda en studieresultaten van hun zoon/dochter op de voet volgen. Ook het plannen van oudercontacten gebeurt via smartschool. Op deze manier worden de ouders dichter betrokken bij het leer- en groeiproces van hun zoon/dochter.

Lukt het u niet om in te loggen? Contacteer dan het leerlingensecretariaat (03 651 59 90), zij helpen u graag verder.

Meer info vindt u op www.smartschool.be